Związek Zawodowy Górników w Polsce przy PG Silesia Związek Zawodowy Górników w Polsce przy PG Silesia

Władze Związku

Zarząd krajowy

Dariusz Potyrała
Dariusz Potyrała
przewodniczący
 
Wacław Czerkawski
Wacław Czerkawski
wiceprzewodniczący
 
Ryszard Płaza
wiceprzewodniczący
 
Bogdan Nowak
wiceprzewodniczący
 

Zarząd przy PG Silesia

Nowe władze statutowe ZZG w Polsce przy P.G. „SILESIA” wybrane na Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej w dniu 24.01.2014 r.

Mariola Miodońska
przewodnicząca
 
Szweda Dariusz
wiceprzewodniczący
 
Tekieli Andrzej
wiceprzewodniczący
 
Mieszczak Bogusław
członek zarządu
 
Pasternak Jan
członek zarządu
 
Kamiński Roman
członek zarządu
 
Sztuka Piotr
członek zarządu
 
Micor Tymoteusz
członek zarządu
 
Szyma Rafał
członek zarządu
 
Brzeziński Robert
członek zarządu
 

Komisja Rewizyjna przy PG Silesia

Regina Sąsiadek
przewodnicząca
 
Franciszek Adamski
członek
 
Sebastian Kazimierczak
członek
 
 

10 Najważniejszych powodów, dla których warto być członkiem ZZG w Polsce

Jesteśmy jedną z największych organizacji związkowych w branży górniczej. Jesteśmy organizacją, która będzie Cię reprezentować na szczeblu krajowym (zakładu, pracodawcy, właściciela) oraz w międzynarodowych europejskich strukturach.
Jesteśmy organizacją reprezentatywną zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, co powoduje, że pracodawca musi się liczyć z naszym zdaniem.
Będziesz mógł decydować o działaniach Twojego związku.
Będziesz mógł korzystać z samopomocy związkowej. W ciężkich chwilach nie zostaniesz sam, zawsze możesz na nas liczyć.
Szybko i skutecznie egzekwujemy Twoje prawa. Opiniujemy akty prawne.
Przedstawiciel naszego działu prawnego pomoże Ci w rozwiązywaniu Twoich konfliktów z pracodawcą, będzie Cię reprezentować w Sądzie Pracy.
Masz możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń, które wykorzystasz nie tylko w pracy.
Możesz brać udział w licznych masowych imprezach integracyjnych (m.in złaz górski, zawody wędkarskie, zawody w strzelaniu, turniej piłki nożnej pod ziemią - w Wieliczce).
Będziesz mógł korzystać z różnych form wypoczynku pracowników i ich rodzin.
Będziesz miał dostęp do prasy górniczej: "Górnik" oraz portali internetowych, w których będziesz na bieżąco informowany o sprawach związanych z Twoim zakładem pracy oraz całą branżą górniczą, a także na ich łamach będziesz mógł przedstawić swoje opinie i spostrzeżenia.
 

Układ zbiorowy do pobrania:

PDF
 

Regulamin pracy do pobrania:

PDF